Barnas stemme skal høres

En app der barn og unge kan si sin mening om sykehusoppholdet, videreutvikles nå i et samarbeid mellom Vestre Viken og næringslivet.

Gå tilbake