har du hatt smerter over lengre tid?

Smerte er kroppens alarmsignal som skal varsle og beskytte oss mot fare, skade eller sykdom. Men når smerten varer over lengre tid, mister alarmsignalene for smerte funksjon, og kan ofte forstyrre mer enn de beskytter. Smertesignaler kan da sendes hele tiden, og påvirker ofte svært mange områder i hverdagen, noe som kan føre til at den generelle helsen svekkes.

Om du har langvarige smerter har du kanskje forsøkt ulike behandlinger, uten at smertene forsvinner. Å bli kvitt kroniske smerter er svært utfordrende, og ikke alltid mulig. Men noe som er mulig, er å minske smertene, og lære seg å håndtere smertene på en bedre måte. Slik er det mulig å få en litt lettere hverdag.

Hvordan EPIO kan hjelpe deg

Appen EPIO er laget for å støtte deg som lever med langvarige smerter. Programmet inneholder nyttig informasjon, ulike mestringsmetoder, øvelser, råd og tips for en lettere hverdag med smerter. Målet med programmet er å hjelpe deg å minske rollen smerten har i ditt liv. EPIO er utviklet av forskere ved Oslo Universitetssykehus, og programmet er basert på vitenskapelige metoder og prinsipper vi vet virker.

EPIO leder deg stegvis gjennom ulike temaer relatert til smerte. Du vil få tilgang til ny kunnskap og nye ferdigheter, blant annet mer informasjon om smerte, og metoder for avspenning som et verktøy mot smerte. Du vil også lære om balansering av aktivitet og hvile i hverdagen, og viktigheten av egenomsorg, målsetting og planlegging. I tillegg vil du lære om hva som er gode helsevaner, og du vil bli mer rustet til å mestre hverdagen –selv når du opplever motgang.

Balanse i hverdagen

Det å leve med langvarig smerte eller annen kronisk sykdom kan gjøre det vanskelig å organisere hverdagen. I EPIO lærer du viktigheten av balanse mellom aktivitet og hvile, og du lærer deg å planlegge hverdagen på en god måte. Du vil også lære om smertesignaler og stress, og programmet vil vise deg forskjellige forskningsbaserte metoder som kan brukes til å håndtere stress så effektivt som mulig.

Mange som lever med langvarige smerter opplever at smertene tar fokus fra andre områder i livet. Da kan det føles som om man lever et liv som ikke er i tråd med det man ønsker. I EPIO finner du et tema kalt «Hva er viktig for meg?». Her får du hjelp til å kartlegge hvilke verdier du har, og lærer hvordan du kan leve i tråd med disse verdiene, på tross av smerter i hverdagen.

Smerter og søvnvansker

Langvarige smerter kommer ofte hånd i hånd med søvnvansker. Dårlig søvn kan senke smerteterskelen vår og gi en sterkere opplevelse av smerte. Temaet «Helsevaner og Livsstil» går dypere inn på ulike helsevaner. Her vil du få råd og tips som kan være nyttige for å endre dine vaner, inkludert dine søvnvaner. Lite søvn og dårlige søvnvaner kan svekke kroppens naturlige evne til å hvile og reparere seg selv. Om søvn er vanskelig for deg vil EPIO kunne være en god støtte og hjelp til endring.

Vi anbefaler deg å laste ned EPIO og teste ut appen i en prøveperiode på 14 dager, helt uten kostnader. Slik kan du se om programmet er noe for deg. Om du er motivert for å jobbe med smertemestring i hverdagen kan EPIO gjøre en stor forskjell i ditt liv. Men husk å være tålmodig. Endringer skjer ikke over natten. Gi kroppen og hodet en sjanse til å tilpasse seg de endringene du gjør, så skal du se at det har effekt.

Gå tilbake