Stressmestring for pasienter med kreft

Mange kreftpasienter opplever kreftrelatert stress i form av bekymring, usikkerhet, tretthet og ubehag, angst og depresjon

Gå tilbake