Studiene bak Sisom

Det er gjennomført flere studier som undersøker bruken av Sisom i behandlingen av syke barn. Forskningsartikkel fra 2018 «Tell it as it is»: How Sisom prompts children and parents to discuss their cancer experience kan du lese her, og en nyere artikkel fra 2021 Creating a Communication Space in the Healthcare context: Childrens perspective of using the eHealth service, Sisom.

Gå tilbake