Lavterskeltilbud innen stress og smertemestring for kommunens innbyggere

Sykdomsrelatert stress og smerte er et økende problem. Gjennom vår portal kan du tilrettelegge for at kommunens innbyggere har tilgang til forskningsbaserte apper innen stress- og smertemestring. Appene baserer seg på internasjonalt anerkjente metoder og tilnærminger og verktøyene er validert og resultatene publisert. De er utviklet ved Avdeling for digital helseforskning ved Oslo Universitetssykehus av et tverrfaglig team av helsepersonell, apputviklere, designere og brukere.

Kom i gang

Primærhelsetjenesten

This is some text inside of a div block.

Helhetlig tilbud til kommunens innbyggere og ansatte

An icon for illustrating an expandable text
Tilgang til psykososiale intervensjoner
An icon for illustrating an expandable text
Stressmestring
An icon for illustrating an expandable text
Smertemestring
An icon for illustrating an expandable text
dHub behandlerportal
An icon for illustrating an expandable text
Kurs og oppfølging
An icon for illustrating an expandable text
Personvern og GDPR
Takk for din henvendelse!
Du vil straks motta en velkomstmail.
Det skjedde en feil ved innsendelse av skjema.

Få tilgang til portalen

Fyll ut skjemaet for å få kostnadsfri test-tilgang til portalen for helsepersonell.
Portalen kan brukes av både kommunens helsetjeneste eller frittstående klinikker og legekontorer
Her vil du kunne invitere dine pasienter til å bruke en eller begge appene.
Du får også tilgang til å legge inn egen velkomtstekst og legge inn praktisk og nyttig informasjon til brukerne.

Artikler

Forskning og innovasjon

Rapport fra forskning og innovasjon i spesialist-helsetjenesten 2022

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

Disse verktøyene redder liv

Ved Oslo universitetssykehus utvikles trygge, evidensbaserte helseapper.

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

Best Practice Nordic

Fagartikkel om StressProffen; effektiv, digital stressmestring for pasienter med kreft

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

Psst!

Visste du at vi også tilbyr et spill som hjelper barn å fortelle hvordan de har det på skolen eller i møte med helsevesenet?

Les mer