Sisom - Si det som det er

Sisom er en spillbasert kommunikasjonsplattform som er designet for at barns egen stemme skal bli hørt i møte personer som følger opp barn i 5 – 12 års alderen, enten det er på skolen, barnehagen eller i helsevesenet.

Det grafiske uttrykket er utviklet av et team med forskere og sterk brukermedvirkning av barn i målgruppen. Det er gjennomført flere internasjonale studier som viser at Sisom danner et godt grunnlag for videre kommunikasjon mellom barn og voksen. Sisom lar barna «si det som det er», noe som legger premisser for god oppfølging av barn i sårbare situasjoner.
Gå til sisom.net
Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

Egen behandlerportal

Sisom behandlerportal

Sisom er en fleksibel web-basert løsning med mange muligheter for brukertilpasset innhold.
Når en avdeling eller skole tar Sisom i bruk får de tilgang til behandlerportalen. Dette er et enkelt fleksibelt verktøy for å tilpasse innhold og omfang på spillet som gjør at tidsbruk og omfang av spillet kan tilpasses avdelingens behov.
Det settes opp standard brukertilganger for de ansatte basert på hvilken rolle de de har ift barnet.
Herfra inviteres også nye brukere til Sisom, slik at de kan spille Sisom hjemmefra før de kommer til konsultasjon.

Trygg drift og innlogging

Drift av Sisom er satt opp i driftsmiljø i Norge og godkjent for bruk i helsevesenet. Innlogging med IdPorten for sikker autentisering av bruker og helsepersonell.

Der det ikke er nødvending med så streng sikkerhet kan vi også sette opp enklere tofaktorautentisering eller basere innlogging på brukernavn og passord når Sisom brukes privat.

Tilpass spillopplevelsen

Som web-basert løsning er Sisom særs fleksibelt og lett å tilpasse til enten hele brukergrupper eller til ett barns behov. Sisom settes opp med maler der antall øyer, scener og spørsmål tilpasses barnas evner og behov.
Denne tilpasningsmuligheten gjør at spillets omfang og derved tidsbruk også tilpasses sykehusets behov for effektiv tidsbruk.
Du spør om det du ønsker å få vite mer om, og kan utelate det som ikke er aktuelt. Derved oppleves Sisom som både effektivt og relevant for alle parter.

- Øyer, tilpass hvilke øyer som skal være med i malen, det er ikke alle som skal innom alle øyene.
- Scener, hver øy består av forskjellige scener og det er enkelt å tilpasse hvilke scener som er relevante for dere.
- Spørsmål, hvert spørsmål er redigerbart slik at det kan tilpasses til barnas evner. Det kan også utelates enkelte spørsmål fra en scene om det er ønskelig.

Samtalemodus

En sentral funksjon i Sisom er å gå gjennom resultatene sammen med barna i etterkant. Spillet åpnes da i samtalemodus der svarene kan sorteres på hva som går bra og hva som ikke går så bra. Man får derved en raskt overblikk over hvordan barnet opplever og føler om situasjonen.

Herfra kan man også trykke seg inn til de spillscenene og animasjonene som man snakker om slik at barnet lettere skal husket hva det svarte.

Rapport og oppsummering

Etter levert spill vil du som behandler kunne se svarene til barnet i en oversiktlig rapport. Denne kan også eksporteres til PDF slik at man kan laste den opp i pasientjournal. Over tid så vil man danne aggregert statistikk som er nyttig til å se hvordan ting har endret seg over tid.

Engasjerende og motiverende

Kan brukes på alle plattformer

Sisom er et gøyalt spill der man reiser fra øy til øy og svarer på spørsmål om temaer som barn ofte står ovenfor.

Spillet utnytter webteknologi slik at det kan kjøres på de fleste plattformer slik som PC, Mac, iPad og andre nettbrett. Det grafiske uttrykket er designet med enkle former og skal dermed kunne passe for alle aldre.

Sisom er tilrettelagt både for bruk på sykehus og skoler, samt for privat bruk. Her vil det være en god hjelp for foreldre til å snakke med sine barn om dagligdagse ting, både det som er lett og det som er utfordrende.

Skap din egen avatar

Litt av moroa med spillet er at man kan tilpasse avataren ut i fra dagens humør. Man kan velge klær ut i fra hva man har på seg, og føler man seg litt ekstra kul kan man ta på seg en caps.

Vellformulerte spørsmål med opplesning

Måten spørsmålene i Sisom er formulert kommer fram av studiene bak spillet, der barn har vært med i brukertesting. Spørsmålene er opplest slik at de skal kunne forståes av barn i alle aldre. I tillegg vises det gøyale animasjoner som gir motivasjon til å fullføre spørreundersøkelsen.

Spørsmålene svares på gjennom en likert-skala og er ment til å gi en pekepinn på hvilke området i livet som er vanskelig for barnet. Dette skaper godt grunnlag for videre samtaler.

Nyttig for skolevesenet

Det blir stadig mer fokus på utenforskap og mobbing i skolen. Den nyeste innholdspakken som ble lagt til tar for seg blant annet dette og andre temaer som er relevante for skolebarn. Dette gjør at Sisom kan være et godt verktøy for kartlegging og skape grunnlag for videre samtaler med barna.

Dette er fra et generelt spørsmål om venner, det er også flere som går på å leke sammen og om man føler seg trygg i skolesituasjonen.

Tilpasset spillopplevelse

Spillet tilpasses ditt bruksområde enten det skal brukes i sammenheng med legebesøk, sykehus, skoleklasse eller privat i hjemmet. Urelevante temaer og spørsmål kan tas ut og nye kan legges inn. Har dere forskjellig metode for å formulere spørsmål så kan dette også endres.

Utgangspunktet for Sisom var om hvordan barn har det på sykehus og hvordan det oppleves å få til dels avansert behandling. Om barnet ditt er pasient vil det å spille Sisom kunne oppleves som svært relevant, og du kan dele barnets egen opplevelse med sykehuset om du ønsker.

Flerspråklighet

Det er blitt gjennomført studier av Sisom fra partnere i mange forskjellige land, derfor har spillet blitt designet med tanke på det internasjonale markedet. Spillet er oversatt og lest inn på norsk og engelsk samt delvis på fransk, svensk, gresk og spansk. Det er også mulighet for å utvide med øvrige språk, hvis det skulle være ønskelig.

Se trailer

Barnas tilbakemeldinger

Sisom er nå gjort tilgjengelig for alle. For kun 89,- kan du gi barnet ditt tilgang til å spille Sisom, og derved sette ord på tanker og følelser som er vanskelig å snakke om.

Gå til Sisom

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

Artikler

Studiene bak Sisom

Det er gjennomført flere studier som undersøker bruken av Sisom i behandlingen av syke barn. Forskningsartikkel fra 2018 «Tell it as it is»: How Sisom prompts children and parents to discuss their cancer experience kan du lese her, og en nyere artikkel fra 2021 Creating a Communication Space in the Healthcare context: Childrens perspective of using the eHealth service, Sisom.

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

Barnas stemme skal høres

En app der barn og unge kan si sin mening om sykehusoppholdet, videreutvikles nå i et samarbeid mellom Vestre Viken og næringslivet.

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked