Hvem vi er

I dHealth AS har vi et kjerneteam som videreutvikler og markedsfører løsninger utviklet ved Avdeling for digital helseforskning, DIG. I tillegg har vi et aktivt og kompetent styre med den nødvendige innsikten og erfaringen til å utvikle selskapet videre.
Vi jobber tett med fagmiljøet i DIG, og har gjennom dette samarbeidet en unik "utviklingsavdeling" som gir oss de beste forutsetninger for å gi sluttbrukerne gode evidens- og kunnskapsbaserte løsninger.