Joachim Paasche

Styremedlem

Joachim har i mange år jobbet med kommersialisering av forskning fra flere forskningsinstitutter i Oslo. Han har vært aktivt involvert i å strukturere og skaffe finansiering til 9 ulike prosjekter og selskaper. Joachim er en viktig resurs i forretningsutvikling i selskapet.

Gå tilbake