StressProffen

Mange opplever arbeidslivs- og sykdomsrelatert stress i faser av livet i form av bekymring, usikkerhet, tretthet og ubehag, angst og depresjon, noe som ofte medfører nedsatt livskvalitet. Forskning viser at ulike tiltak kan bidra til å forebygge slike utfordringer, gi støtte og bidra med informasjon og opplæring i mestringsstrategier.

StressProffen er utviklet og testet som et elektronisk verktøy for stressmestring. Studien har kombinert komponenter fra velprøvde, evidensbaserte kognitive adferds- og stressmestringstiltak, og tilpasset disse komponentene et innovativt appbasert stressmestringsprogram.

Kunnskap og kompetanse er sentralt i StressProffen

Modulbasert

StressProffen har 10 moduler som tar deg gjennom en rekke temaer vi vet påvirker livssituasjonen, som stress, angst og depresjoner.
Ved å tilegne seg kunnskap om hvordan disse faktorene påvirker oss og gjennom øvelser som er tilrettelagt for å gjennomføre selv øker brukeren sin egen helsekompetanse.

I appen merker man av de viktige temaene og de øvelsene man selv finner mest nyttig, og ved å sette varslinger får man påminning om gjøre øvelsene til de tidspunktene som passer den enkelte best.

Modul, 1 om Stress

Stresser en naturlig del av livet, og oppstår når vi møter situasjoner som vi synes krever mer av oss en vi klarer å håndtere
Denne modulen inneholder blant annet temaer som

• Om stress
• Stressmestringsteknikker
• Pustens rolle i stressmestring
• Pusting med magen
• Øvelser; «kjemp–eller-flykt-responsen

Modul 2, livskvalitet og planlegging

Modul 2 er om hva stress er og inneholder temaer og øvelser som:

• Hvorfor stress ikke er bra for deg
• Økt forståelse for stress
• Øvelse for å kartlegge hva du opplever som stressende
• Planlegging og tips for styring av tid
• Progresiv muskeavslapning

Modul 3, Tanker følelser og egenomsorg

Modulen omhandler ting som:

• Råd og tips for stressmestring
• Forholdet mellom tanker og følelser
• Å bryte den vonde sirkelen
• Håndtering av tanker
• Øvelse, Nyttige tankemønstre og tankemestring
• Egenomsorg
• Introduksjon til mindfulness

Modul 4, Tanker mindfulness og visualisering

Modulen fokuserer på stress, tanker og følelser og innholder:

• Mindfullness – om å være her og nå
• Mindfulness og følelser
• Tankeendring
• Mindfulness og tanker
• Introduksjon til visualisering
• Øvelse på visualisering

Modul 5, Mestring

Modulen fokuserer på stress og mestring:

• Stress og mestring
• Hva er mestring
• Kontrollerbare og ukontrollerbare kilder til stress
• Problemfokusert eller følelsesfokusert mestring
• Hvordan finne gode mestringsstrategier når du er under stress
• Introduksjon og øvelse på autogenavspenning

Modul 6, Sosial støtte, humor og meditasjon

Modulen tar for seg hvordan sosial støtte påvirker oss;

• Stress og støtte fra andre
• Sosiale støttesystemer
• Øvelse; Måter å styrke sosial støtte
• Viktigheten av humor
• Introduksjon til meditasjon
• Øvelse på meditasjon

Modul 7, Sinnemestring

Denne modulen fokuserer på hvordan vi kan bedre forstå, forutse og håndtere sinne;

• Stress og sinne
• Sinne kan skape problemer
• Introduksjon til avledningsteknikker
• Øvelse; Avledningsteknikker
• Øvelse; Ta kontroll
• Strekkbasert avspenning

Modul 8, Selvsikkerhet, selvhevdelse og tydelig kommunikasjon

Denne modulen tar for seg hvordan vi kan stå opp for oss selv og betydningen av god og tydelig kommunikasjon

• Tydelig kommunikasjon og stressmestring
• Selvsikkert kroppsspråk
• Øvelse; Stå opp for deg selv
• Kommuniser selvsikkert
• Mindfulness om vanskelige tanker
• Øvelse; progressiv muskeavspenning

Modul 9, Helseadferd og målsetting

Å leve livet slik du ønsker kan gjøre deg sterkere i kropp, sinn og sjel

• Sunn livsstil
• Å sette mål
• Øvelse; Kort progressiv muskelavspenning
• Betydningen av et godt kosthold
• Viktigheten av god søvn
• Om bruk og misbruk av rusmidler
• Øvelse; Avslappende setninger

Modul 10, Stressmestring, oppsummering og videre bruk

Modulen fokuserer på oppsummering, hva vi har lært og veien videre:

• Personlig plan og fremtidig vedlikehold
• Øvelse; Avslappende pust ved stress
• Bruk stressmestring aktivt
• Mindfulness om kjærlighet og omsorg
• Noen på minnelser
• Når stress ikke bare er stress
• Stressmestring – en del av hverdagen

Mer om StressProffen

Nyttig Innhold og funksjonalitet

StressProffen er utviklet i nært samarbeid med brukere og har funksjonalitet som de etterspurte og fant nyttig.

Designet er holdt i duse og rolige farger, og bildebruken bygger oppunder at dette er et verktøy for læring og bruk til stressmestring, avslapning og ettertanke.

Det er lagt inn tre dagers pause i progresjonen mellom modulene for at brukerne ikke skal forhaste seg og "stresse" gjennom nok et verktøy, men bruke tid og åpne seg for ny innsikt og kompetanse.

Kombinasjonen av sterkt faglig innhold kombinert med god funksjonalitet gjør StressProffen unik.

Følg kurset som lydbok

Len deg tilbake i stolen, lukke øyene og lytt til kurset uavbrutt som lydbok.

StressProffen bygger på kunnskap og kompetanse. Kunnskap gjennom en rekke små artikler som tar for seg de fleste aspekter ved stress og kompetanse gjennom tilhørende øvelser.

Programmet bygger på anerkjente kognitive adferdsterapitekniker og en del mindfulness.

Nyttige øvelser

I hver modul er det etter at du har fått ny kunnskap øvelser som gjør at du kan ta kunnskapen i bruk. Våre øvelser er til for å lære nyttige teknikker som kan hjelpe deg i din hverdag.

Det er her som ellers i livet, øvelse gjør mester. Du vil få mer nytte av programmet etter hvert som du har brukt det og kompetansen din får "modnet" seg.

Nyttig funksjonalitet

StressProffen støtter nedlastning av innhold slik at du kan bruke kurset selv om du ikke har internett der du er.

Under info finner du informasjon fra den som har invitert deg til å bruke appen

Huk av favoritter med et lite hjerte for å finne lett tilbake

Følg utviklingen din over tid

Ved å registrere opplevd stress i hverdagen daglig kan du følge med på hvordan du selv har det over tid.
Dette er din subjektive oppfatning av hvor "stresset" du er, og forhåpentligvis vil du se en fallende graf etter hvert som du får kunnskap om hvordan du skal legge til rette for mindre stress i eget liv

Se trailer

Tilbakemeldinger fra brukere

  • Jeg bruker den daglig, og på de verste dagene med stress går jeg inn flere ganger i løpet av dagen. Merker at det hjelper
  • Mest det at jeg har hatt noe fysisk. Et ikon på iPaden min som jeg kan trykke på. Det er tilgjengelig og jeg slipper å belaste andre for å få tak i det.
  • Har fått rutine på å bruke den hver dag. StressProffen har gjort en stor forskjell for meg

Artikler

Digital stress management in cancer

Testing StressProffen in a 12-month randomized controlled trial

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

Stressmestring for pasienter med kreft

Mange kreftpasienter opplever kreftrelatert stress i form av bekymring, usikkerhet, tretthet og ubehag, angst og depresjon

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

BEST PRACTICE NORDIC

Fagartikkel om StressProffen, Effektiv, digital stressmestring for pasienter med kreft

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked